Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng(04/01/2022)

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5491/BXD-GĐ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình “Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”.

12345...8
Tìm theo ngày :